Viac ako len predajňa farieb

Lepidlá

Profiprén univerzál Roztok chlórprénového kaučuku v organických rozpúšťadlách s prísadou špeciálnych aditív.
Profiprén extrém Roztok chlórprénového kaučuku v organických rozpúšťadlách s prísadou špeciálnych aditív.
chemopren univerzal Univerzálne kontaktné lepidlo na rôzne materiály, nasiakavé aj nenasiakavé.
chemopren extrem Špeciálne kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou.
Duvilax lepidlá DUVILAX