Viac ako len predajňa farieb

Penetračné nátery

AT-Grund

AT – Grund

Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter na úpravu podkladu pred nanesením akrylátových farieb, disperzných lepidiel a tmelov na vonkajšie a vnútorné použitie.

UP-Grund

UP – Grund

Univerzálny penetračný náter na úpravu podkladu pod akrylátové a silikónové interiérové a fasádne farby. Používá sa pred aplikáciou disperzných vinylacetátových, akrylátových i silikónových náterových hmôt, tmelov, tenkovrstvových akrylátových a silikónových omietkovín pri zatepľovacích systémov.

100-Grund

100 – Grund

Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.

I-Grund

I – Grund

špeciálny izolačný prostriedok proti nikotínovým a iným škvrnám. Náter je možné použíť i na škvrny od sadzí, hrdze, kávy, červeného vína, kečupu, na škvrny po zatečenej vode a čiastočne i na prestupujúce farby anílinového typu